HLÍNA, KONOPÍ A RÁKOS - ZNOVUOBJEVENÉ MATERIÁLY PRO ZDRAVÉ BYDLENÍ

CLAY, HEMP AND REEDB - REDISCOVERED MATERIALS FOR HEALTHY LIVING

Marek Vlček


Abstract
Traditional materials and agriculture products with their qualities convince us of broad possibilities of using in construction. It is not bringing back something outdated and old-fashioned, but using them in a modern way considering their function and aesthetic values.

1. Úvod

Tradiční materiály, které byly používány v minulosti, jsou dnes obecně vnímány jako nemoderní, spojené s chudým a primitivním způsobem života. A konvenční stavební systémy jsou stále složitější, náročné na technologie využívající neobnovitelné zdroje, s potřebou vynaložení značných energií při výrobě i dopravě.
Hliněné materiály přesto zažívají svou renesanci, jako funkční a v mnoha ohledech exkluzivní možnost řešení našich obydlí. Z konopného vlákna i pazdeří je možné jednoduchou cestou vyrobit vysoce kvalitní izolační i konstrukční desky. Hlína i konopí byly dříve ve velké míře využívány pro snadnou dostupnost a dobré podmínky při pěstování. Zdroje rákosu jsou již u nás vzhledem k proměně krajiny omezené. Ale estetická hodnota, odolnost a izolační vlastnosti nás přesvědčují o jeho použití přes nutnost rákos dovážet.
Potenciál je veliký a záleží na nás, jak ho budeme schopni uchopit. Dnes se již nejedná pouze o alternativu, ale uvědomění si, že uplatnění zdravých přírodních materiálů ve stavbách je přirozené a výhledově nutné řešení.

2. Přírodní stavební materiály

2.1 Hlína - dostupný stavební materiál dneška


2.2 Proč izolovat konopím

2.3 Rákos ve stavbách
3. Příklady difúzně otevřených stavebních konstrukcí z přírodních materiálů

3.1 Svislé difúzně otevřené obvodové konstrukce

3.2 Difúzně otevřený střešní plášť
3.3 Difúzně otevřené stropní konstrukce
3.4 Difúzně otevřené vnitřní příčky4. Závěr
Uvedené příklady skladeb difúzně otevřených stavebních konstrukcí z přírodních materiálů si zaslouží další rozšíření s jasně definovanými technickými parametry celých konstrukcí, aby mohly být více užívány jednotlivými architekty a projektanty v praxi.
Z pestrosti těchto skladeb vyplývá, jak velký prostor se nabízí hlíně, jako akumulačnímu materiálu, ve spojení s konopnými a rákosovými izolacemi, ať už v klasických zděných stavbách nebo ve stále se rozšiřujícím spektru dřevostaveb. Přírodní materiály mají potenciál plošného užití ve stavebnictví. Zároveň jsou předpokladem vytváření zdravých interiérů v našich domech. V širších souvislostech jejich energeticky nenáročná výroba tolik nezatěžuje životní prostředí.